Política de qualitat

XF, central de vendes, serveis i informació, en la consecució de la millora contínua, es compromet a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats de totes les parts interessades, oferint productes i serveis de qualitat, amb el màxim valor afegit, amb un alt nivell d’innovació i econòmicament rendibles.
  • Descriure i mantenir actualitzat el Sistema de Gestió de la Qualitat, establint indicadors i objectius per assegurar la legalitat i l’excel·lència dels seus processos i activitats.
  • Donar compliment a les Bones Pràctiques de Distribució (BPD) i treballar sota les directrius del sistema APPCC implementat, establint els controls necessaris per subministrar productes de qualitat, segurs i en compliment amb la legislació vigent.
  • Assegurar la protecció i autenticitat dels productes al llarg de tot el procés davant accions de sabotatge, ja siguin d’origen extern o intern, evitant l’entrada de productes adulterats o falsificats a la cadena de distribució.
  • Adoptar les mesures necessàries per les condicions de seguretat en els llocs de treball i instal·lacions, donant compliment a la legislació i normativa aplicable.
  • Gestionar correctament els residus generats, garantint que la seva eliminació respecta la salut, la seguretat i el medi ambient.
  • Garantir la confidencialitat i protecció de les dades de caràcter personal cedides per les parts interessades.

XF confia en tots els seus col·laboradors per l’aplicació de la Política de Qualitat, donant formació i contribuint en el desenvolupament professional del personal perquè sigui més competent en les seves tasques i responsabilitats.

Aquesta Política de Qualitat és aplicable a tots els Departaments i a tots els nivells. En base a aquests principis la Direcció General estableix i revisa els objectius de qualitat.

La Direcció General es compromet a divulgar, fer entendre i aplicar la Política de Qualitat a totes les parts interessades pertinents, estant disponible per a qui la desitgi consultar.