Nova teràpia contra la leucèmia més comuna: leucèmia limfàtica crònica (LLC)

22 octubre, 2015 per a Consultori, General

leucemia-linfatica-frecuente-Espana_TINIMA20151020_0663_5S’ha autoritzat el finançament públic d’un nou tractament per a la leucèmia limfàtica crònica. Aquesta malaltia és actualment la leucèmia més comuna a Espanya. 

Aquest fàrmac permetrà reduir en un 61% el risc de progressió o mort d’una malaltia que, de moment, no té cura. És el primer exponent d’una nova generació d’anticossos monoclonals dissenyats per glicoingenieria que permet que els pacients visquin el major temps possible sense símptomes de la malaltia, alhora que augmenta l’eficàcia del tractament estàndard.

La indicació autoritzada és en combinació amb la quimioteràpia clorambucilo en aquells pacients que prèviament no han rebut tractament i/o no tolerin un cert tipus de quimioteràpia.