Una de cada tres persones grans es troba en risc nutricional

29 maig, 2015 per a General, Gent gran

tercera-edad-nutricionLa desnutrició relacionada amb l’envelliment constitueix un problema social i sanitari d’elevada prevalença i alts costos. 1 de cada 3 persones grans es troba en risc nutricional. Si bé és cert que la desnutrició pot afectar persones de totes les edats, l’envelliment s’associa a un risc fins a 3 vegades més gran de presentar desnutrició. Sens dubte, la desnutrició -amb conseqüències físiques i de qualitat de vida de llarg abast- té un gran impacte social i econòmic en la nostra societat.

Més enllà de les patologies associades amb l’edat, hi ha diversos factors associats a l’envelliment, de caràcter biològic (problemes de masticació, deglució, digestius …) o d’ordre psicosocial (dificultats per anar a comprar i cuinar, pèrdua de gana, falta d’interès pel menjar, solitud, depressió …) que expliquen que prop del 35% de la població anciana que viu a casa està en risc nutricional i que un 7% està desnodrit.

Cal destacar, a més, que els requeriments nutricionals de les persones grans són molt més exigents del que pot semblar. A igual pes corporal, un ancià necessita un 25% més de proteïna que un adult. Els problemes de salut associats a l’edat (falta de peces dentals, disminució del gust i l’olfacte, sacietat precoç …) comporten que un elevat percentatge de persones grans no compleixi la ingesta proteica recomanada. Quan la quantitat òptima no s’assoleix, les conseqüències són múltiples: risc de pèrdua de massa muscular (deteriorament funcional i dependència), alteracions en la funció immune (risc d’infeccions), mala cicatrització de ferides, etc.

En un ancià, un estat nutricional insuficient s’associa a complicacions potencialment severes que afectaran la seva qualitat de vida. Quan la dieta no cobreix les necessitats deenergia, proteïnes i altres nutrients es desenvolupa una situació de risc nutricional amb pèrdua involuntària de pes. Aquesta deriva, finalment, en un quadre que genera efectes adversos mesurables que impliquen alteracions funcionals o clíniques, i que poden cursar amb empitjorament de malalties cròniques i afectació de la seva qualitat de vida.

La desnutrició relacionada amb la malaltia constitueix un problema sanitari d’elevada prevalença i alts costos. Afecta uns 30 milions de persones a Europa i comporta un cost associat d’uns 170.000 milions d’euros anuals. A Espanya, segons les dades de l’estudi Predyce *, el 23% dels pacients ingressats en els nostres hospitals està en risc de desnutrició. Els pacients majors de 70 anys presenten risc nutricional significativament més elevat que els adults menors de 70 (37% enfront del 12,3%). De fet, com a resultat de la prevalença de desnutrició relacionada amb la malaltia i de l’ús de recursos sanitaris associats a la mateixa, el sistema nacional de salut espanyol afronta un cost superior als 1.100 milions d’euros a l’any.

«Davant l’envelliment constant de la població i, conseqüentment, l’augment de malalties cròniques en aquest col·lectiu, estem disposats a exercir un paper actiu en la lluita contra la desnutrició dels ancians», comenta Miquel Layola, responsable delDepartamento Metge de Nestlé Health Science Espanya. «El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida dels nostres majors amb una nutrició el més personalitzada possible i, en conseqüència, millorar la sostenibilitat del sistema sanitari espanyol», conclou Layola.

Font: `[Im] Farmàcies