Apnea del son. Parades d’alt risc

21 juny, 2012 per a General, Salut

Una tercera part de la nostra vida la passem dormint. Això sí, no tots ho fem en les mateixes condicions, ja que un milió i mig d’espanyols veu el seu son interromput per la síndrome d’apnea del son, una afecció que impedeix que les nits siguin reparadores i que provoca una forta somnolència diürna.

El 86% de la població espanyola desconeix que l’apnea del son és un trastorn que afecta la salut. No obstant això, lluny de ser un problema menor, els experts relacionen l’apnea del son amb patologies més serioses com la hipertensió, la insuficiència cardíaca, l’infart de miocardi, l’obesitat o la diabetis. Encara que el 34% ni tan sols no n’ha sentit a parlar, però, aquesta malaltia afecta 1,5 milions de persones (4% d’homes i 2% de dones) i més del 80% està sense diagnosticar. El desconeixement arriba a ser tan gran que la meitat de la població no sap identificar-ne els riscos i prop del 40% tampoc els seus símptomes, segons les dades que es desprenen de l’Estudi sobre el Coneixement i les Percepcions de l’apnea del son en la Societat Espanyola, realitzat per ASENARCO (Asociación Española del Sueño), en col·laboració amb l’Àrea de Son de la SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica). En aquest sentit, amb paraules del doctor Joaquín Terán, coordinador de l’Àrea de Son de la SEPAR, “l’apnea del son deteriora la qualitat de vida de qui la pateix i pot produir riscos seriosos per a la salut a mitjà i llarg termini. De fet, les últimes dades revelen que la somnolència, principal conseqüència de l’apnea del son, pot estar implicada en el 36% del total dels accidents de trànsit fatals”.

Apnea del son (SAHS): coneguem-la millor

La síndrome d’apnea/hipopnea del son (SAHS) és un trastorn mèdic pel qual la persona deixa de respirar reiteradament quan està adormida, perquè les vies respiratòries es tanquen. Una possible causa del tancament de les vies respiratòries superiors pot ser una disminució en l’activitat muscular, augment dels teixits al voltant de les vies o característiques estructurals que provoquen la reducció de les vies respiratòries. En conseqüència, l’aire no arriba als pulmons, augmenten els nivells de diòxid de carboni en la sang i s’interromp el son. Sempre que es presenti algun d’aquests símptomes, hem de consultar el metge perquè estableixi un diagnòstic precís: somnolència excessiva durant el dia, son inquiet, roncs forts i pertorbadors, depressió, obesitat, mala memòria, irritabilitat i/o dificultat per poder concentrar-se.

Problemes afegits

A més d’un problema en si mateix, l’apnea també pot ser causa d’altres, ja que si no es tracta a temps, pot afectar de forma significativa la salut i la qualitat de vida de qui la pateix. Així, segons l’estudi d’Asenarco i Separ, més del 40% dels pacients amb apnea presenten hipertensió, i entre un 40 i un 50% dels pacients amb insuficiència cardíaca presenten apnea del son. A més s’estima que entre un 15 i 20% de tots els accidents al volant es deuen a trastorns del son. També s’ha demostrat en investigacions clíniques que hi ha una connexió entre la SAHS i els ritmes cardíacs anormals com la fibril·lació auricular, malalties cardíaques (fins i tot infart de miocardi), accidents cerebrovasculars, obesitat, diabetis tipus II, i accidents laborals i amb vehicles motoritzats relacionats amb la fatiga.

Proves diagnòstiques

Per obtenir un diagnòstic es pot realitzar un estudi del son durant la nit (poligrafia/polisomnografia), a la llar o en un centre de trastorns del son.

1. El dispositiu de detecció objectiva a casa
Proporciona un registre continu de la quantitat de vegades que les vies respiratòries s’estrenyen o es tanquen durant el son. Amb aquesta informació, l’especialista en trastorns del son pot determinar ràpidament si es requereixen més proves.

2. Pligrafia
És un sistema per al diagnòstic del son que registra la respiració, la freqüència cardíaca i els nivells d’oxigen en la sang durant la nit. Aquesta prova es pot fer a l’hospital o al domicili delpacient.

3. Polisomnografia
És un examen més complet del son que també registra l’activitat cerebral per a estudiar com es dorm. Es pot dur a terme en un hospital.

Els hàbits que t’ajuden

1. Es recomana dormir les hores suficients i en horari regular. A més, la postura més adequada és dormir de costat. Quan dormim panxa amunt, normalment els roncs s’incrementen i es produeixen més apnees.

2.  Si es té sobrepès, s’aconsella seguir una dieta equilibrada i sana. El teixit adipós o greix es diposita al voltant del coll del pacient, cosa que facilita el tancament de la via aèria.

3. S’ha d’evitar el tabac, ja que produeix irritació faríngia i altres malalties.

4. Tampoc no es recomana l’administració de medicaments per dormir.

5.  Les begudes alcohòliques i estimulants, sobretot a la nit, afecten negativament el to dels músculs faringis, per això es recomana evitar-les.

6.  Si es té obstrucció nasal o problemes per respirar pel nas, és millor que el pacient consulti el seu metge.

Viu de dia, descansa de nit

Precisament per conscienciar la població sobre un problema que pot arribar a tenir conseqüències serioses, ASENARCO i SEPAR han posat en marxa una campanya de conscienciació sobre l’apnea del son amb el lema Viu de Dia, Descansa de Nit, i que ha recorregut diversos punts de la geografia espanyola amb la implicació de metges i pacients, que han compartit consells i mesures per abordar aquest trastorn en xerrades i trobades locals.

Amb paraules de Virgilio Vicente García, president de ASENARCO, “mitjançant aquesta campa-nya hem volgut unir forces per conscienciar la població sobre la rellevància del diagnòstic i tractament d’una malaltia que presenta conseqüències greus per a la salut. D’aquesta manera, tenim un doble objectiu, ajudar moltes persones que tenen apnea del son i ho desconeixen perquè sàpiguen detectar la malaltia i consultar el seu metge, i facilitar informació als pacients diagnosticats per conèixer i complir el tractament”.

Tractament de l’apnea del son

Encara que aquestes mesures ajuden a frenar la progressió de l’apnea, en la major part dels casos (70-80%) això no és suficient i cal un tractament anomenat CPAP o dispositius de pressió contínua, que proporcionen aire continu a les vies respiratòries a través d’una màscara, per evitar que es tanquin durant el son i el pacient pugui respirar sense dificultats, i li permeti recuperar la qualitat del descans i la qualitat de vida. Amb paraules del doctor Terán, “l’adherència al tractament és clau per a la seva eficàcia. Per això, ajustar adequadament la pressió i la humitat de l’aire durant la nit i proporcionar una màscara que permeti un descans còmode, són claus per a l’acceptació del tractament”.