Entrevista al Dr. Álvaro Gándara, President de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL)

1 setembre, 2014 per a Entrevista, General

Dr. Álvaro Gándara“No minven la consciència. En moltes ocasions, la milloren”.

L’expert assenyala que ningú no es pot negar a aplicar els pal·liatius.

La mort espanta. I si l’equip mèdic que atén el nostre familiar recomana aplicar-li cures pal·liatives, la desesperança i la por a perdre el nostre ésser estimat pot encegar fins al punt de negar-nos-hi per no relacionar-ho amb l’última alternativa. Malgrat tot, aplicar aquest tipus de teràpies físiques i psicològiques ajuda a morir millor, evita el dolor i fins i tot pot millorar la vida dels últims dies, setmanes o mesos del pacient. Si no hi ha res que ho contraindiqui, s’han d’aplicar a casa, cosa que atorga més intimitat i temps de qualitat a la família. Gràcies a l’esforç de metges, associacions i societats mèdiques, avui en dia les cures pal·liatives són ja una realitat imparable, demandades per la societat i conegudes pels pacients i les seves famílies.

Els familiars també reben informació dels experts, perquè són la peça clau d’aquests pacients.

XF En què consisteixen?

Les cures pal·liatives són una disciplina relativament nova, que atén els pacients i les seves famílies quan pateixen una malaltia avançada, incurable i irreversible, que produeix un gran impacte físic, social, psicològic i espiritual. Se n’encarrega un equip multiprofessional, que ajuda a proporcionar una millor qualitat de vida.

XF En quin moment s’han d’aplicar les cures pal·liatives?

El millor és aplicar-les al més aviat possible, des del moment del diagnòstic de la malaltia, sobretot quan se sap que el pacient es morirà per aquest motiu.

XF Minven la consciència del pacient?

No té res a veure. Les cures pal·liatives no són sinònim de sedació. Els múltiples tractaments, tant físics com psicològics, no tenen per què alterar-li la consciència i, en moltes ocasions, la milloren.

XF Es poden aplicar a casa o s’han d’administrar a l’hospital?

Les cures pal·liatives s’han d’aplicar a casa, sempre que les condicions familiars, de l’habitatge, etc., ho permetin, i sobretot sempre que ho permeti la complexitat dels símptomes. Si no és possible, existeixen unitats en hospitals d’aguts o de mitjana-llarga estada per fer-les.

XF Com es pot alleujar el dolor psíquic del pacient?

Amb intervencions psicològiques, tenint en compte que l’abordament ha de ser multiprofessional.

XF I el dolor espiritual?

De la mateixa manera, amb acompanyament i amb un abordament fet per experts. El vessant espiritual pertany a una dimensió més àmplia que el religiós.

XF I els seus familiars, quins pal·liatius –emocionals– poden aplicar al malalt durant el procés?

Els familiars són la peça clau, són el principal suport del pacient en les cures tant físiques com psicològiques. Aquests familiars reben tota la informació de l’equip de cures pal·liatives, ja que a ells els correspon la tasca d’ensenyar-los a cuidar.

XF Què diria a una família que s’hi nega perquè pensa que encara hi pot haver esperança?

La família no es pot negar a aplicar un tractament a un pacient, encara que sigui el seu familiar. Això no és ètic ni legal.