Aiguagim

13 juliol, 2018 per a Esport, General

aiguagimÉs una de les activitats esportives més beneficioses per mantenir la salut, per lluir una bona imatge corporal i per poder fer les tasques diàries amb energia, sense sentir-nos cansats. I cada vegada guanya més adeptes.

Presa de contacte

Les classes acostumen a durar entre 45 i 60 minuts. S’inicien amb una presa de contacte amb l’aigua mentre el professor explica en què consistiran els exercicis i quins en són els beneficis sobre la salut.

Relaxació

En finalitzar els exercicis, es reserven uns minuts per a la relaxació i la meditació. D’aquesta manera, l’individu que acudeix a la piscina en surt més content, relaxat i més obert a les relacions socials.

Moviments fàcils

Afavoreix una relaxació de la musculatura, ja que els centres nerviosos es relaxen. També ajuda les persones amb obesitat, ja que l’alliberament del pes dins l’aigua els facilita el moviment.

Menys impacte

L’aigua disminueix l’impacte de les articulacions al terra i la tensió. D’aquesta manera, es pot practicar de forma més freqüent i, fins i tot, amb sessions més perllongades sense tenir por de fer-nos mal.

Resistència de l’aigua

Els fluxos de frenada i de succió de l’aigua dificulten el moviment del cos i fan que aquesta activitat sigui una pràctica excel·lent per al desenvolupament de la resistència i la tonificació muscular.

Termoregulació

La pèrdua de calor en el medi aquàtic és 25 vegades superior a la del medi terrestre, per això, afavoreix aquelles persones que no estan acostumades a la sudoració i a l’augment de la temperatura.

L’aiguagim fa que augmenti la motivació i l’autoestima i facilita les relacions socials

 

MÚSICA

MÉS MOTIVACIÓ

I AUTOESTIMA

AJUDES

AMB RITME

S’utilitza per seqüenciar les accions motrius, ja que els elements del moviment es poden percebre rítmicament. A més, també té un paper motivador, ja que escoltar-la mentre estem fent els exercicis pot provocar entusiasme i emoció, i això contribueix al fet que la pràctica esportiva sigui més divertida i relaxant. La pràctica de l’aiguagim ajuda a l’augment de la motivació i al consegüent increment de l’autoestima. Una de les raons és que, pel fet de fer-se sota l’aigua, moltes persones no se senten avergonyides i en poden gaudir sense complexos. S’acostumen a fer amb materials com suros, taules o flotadors tubulars. També hi ha programes específics d’aeròbic amb bicicleta sota l’aigua o, fins i tot, aparells de musculació per dinamitzar les possibilitats del medi aquàtic. Qualsevol persona es pot incorporar al grup sempre que pugui seguir la intensitat.