Entrevista al Dr. Javier Espinosa, Secretari Científic de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM)

12 juliol, 2018 per a Entrevista, General

“Estem cada cop més a prop de conèixer les causes del càncer”

Els hàbits sans poden retardar l’aparició del càncer hereditari.

Aproximadament el 60% de tots els pacients que pateixen càncer es poden curar i molts d’altres sobreviuen durant un temps perllongat, variable segons el tipus de tumor. Els que actualment tenen millor pronòstic són les leucèmies i els limfomes, el càncer de mama i el de testicle, i ha millorat molt el pronòstic d’altres com el càncer de còlon i recte.

XF Quins han estat els avenços més significatius que han contribuït a augmentar la supervivència?

Els avenços que més hi han contribuït són: la detecció precoç (en el cas del càncer de mama) i l’aparició de nous tractaments, que cada dia van més dirigits contra certes dianes terapèutiques intracel·lulars. La forma de treballar dins d’equips multidisciplinaris ha contribuït a l’èxit en el maneig dels pacients amb càncer. Podríem afegir-hi fins i tot l’aparició de tècniques d’imatge més resolutives, com el PET-TC, que permeten estadificar i planificar millor els tractaments, més dirigits i amb menys efectes secundaris. Aquests són més manejables i són molt més ben tolerats. Així mateix, hi ha millors medicaments contra els efectes adversos: antiemètics, contra els vòmits, o per combatre les baixades de defenses.

XF En coneixem la causa?

Estem cada vegada més a prop de conèixer les causes últimes de l’aparició del càncer. El problema és que per a cada tipus de tumor la gènesi és diferent, encara que totes tenen en comú una alteració genètica o més d’una. La prevenció primària, és a dir, evitar que es produeixi la malaltia, encara no és possible per a la majoria dels tumors.

Les mamografies periòdiques han contribuït a augmentar la supervivència en el càncer de mama

XF Com podem reduir el risc de patir la malaltia?

Exercici regular, dieta adequada (pocs greixos, evitar l’alcohol, prendre fibra en forma de fruites i verdures), evitar el tabac, vacunar-se contra el virus del papil·loma humà (per evitar el càncer de cèrvix i possiblement altres tipus de tumors anus-genitals i fins i tot d’orofaringes en el futur) i evitar el sol en excés, són algunes de les mesures preventives. També, i per a una detecció precoç, s’haurien de fer mamografies segons el pla de detecció precoç de cada comunitat autònoma, citologies de coll uterí regular, control analític de PSA i consultar l’uròleg en el cas dels homes per sobre dels 50 anys. També s’aconsella estar pendents de certs signes i símptomes d’alarma: tos o ronquera persistent; sagnat de qualsevol tipus; pigues que piquen, creixen, canvien de color o sagnen; dolor persistent en alguna zona; canvis en l’hàbit intestinal, ulceres a la boca que no es curen, etc.

XF I en el cas del càncer hereditari?

També és molt important aconsellar uns hàbits de vida saludables, ja que el component hereditari no sempre és definitiu, i el risc es pot modular amb altres cofactors que poden prevenir o almenys retardar l’aparició de la malaltia.

XF Quan és necessari soŀlicitar un consell genètic?

Normalment davant un càncer que apareix en una edat precoç (abans dels 50), sobretot de mama i ovari o digestiu. També en casos de múltiples tumors a la família. Sobretot si són del mateix tipus, encara que el fet d’aparèixer en altres òrgans no exclou una base hereditària.

XARXAFARMA RECOMANA
Protecció solar durant tot l’any, sobretot en pells més clares i amb perill de cremar-se fàcilment.